De 6 kerncompetenties van onze BIO FRIENDLY IT-diensten

IT-Voetafdruk

Wat doen wij voor u?

Wij ruimen duurzaam op - wij minimaliseren uw IT-voetafdruk.

Voor ons

Messy Setup

Na ons

Rack DoF

Uw spaargeld:

Wij ondersteunen u bij het vermijden van onnodige software en het verhogen van de effectiviteit van uw software. Door virtualisatie besparen wij u onnodige hardware. Bovendien kiezen we voor hardware met een langere levensduur.

Less is More is op ons van toepassing.

Minder verbruik, kosten, kans op fouten en ergernis.

Onnodige Software Vermijden

Onnodige software veroorzaakt onnodige bedrijfskosten, arbeidskosten, hardwarekosten, energiekosten en dus ook CO². De middelen die hierdoor worden verbruikt, kunnen na verloop van tijd een aanzienlijke kostenfactor vormen. - Dit kan vermeden worden!

Bij het inventariseren van uw software houden wij ons strikt aan het effectiviteitsbeginsel. Dit betekent dat wij u economische alternatieven bieden met de nodige functionaliteit, onder meer op het gebied van exploitatiekosten, arbeidskosten, hardwarekosten en CO². De functionaliteit van een Microsoft-domeinserver kan bijvoorbeeld efficiënter worden geleverd in een open-source firewall. Dit betekent aanzienlijk minder inspanning en een veel lager stroomverbruik.

Daarom zijn wij van mening dat closed-source producten (b.v. Microsoft, Oracle, Cisco) minder voordelig zijn voor de gebruikers. Wij aanvaarden een andere, afwijkende klantenbeoordeling en doen ook ons best met closed-source producten.

Hardware Levensduur

Wij analyseren en inventariseren de levensduur van uw hardware: computers, netwerkapparatuur, toestellen, VOIP-telefoons en servers. Daarbij maken wij gebruik van empirische berekeningstabellen ("Mean Time Between Failures" - MTBF), d.w.z. tabellen die gebaseerd zijn op feitelijke waarnemingen van de gemiddelde tijd, de tijd totdat een product moet worden gerepareerd. De analyse omvat ook het aspect van de geplande obdolescence voor de fabrikanten van de in gebruik zijnde produkten. Wij bevelen producten aan met een verhoudingsgewijs lange levensduur, met geringe slijtage en ook producten die zo weinig mogelijk worden beïnvloed door het innovatie-effect van nieuwe producten. Dit is het geval als de producten kunnen worden bijgewerkt met de laatste versie van het besturingssysteem of de software en zo altijd aan de spits van de technologie blijven.

Wij verwijzen ook naar een zogenaamde reparatie-index uit Frankrijk [bron: https://netzpolitik.org/2021/right-to-repair-frankreich-legt-vor-wird-die-eu-kommission-nachziehen/] en steunen dit concept voor alle IT-apparatuur in de hele EU. Uw hardware is optimaal als hij veilig meer dan 8 jaar kan meegaan en kan worden geüpgraded om up-to-date te blijven, ook om veiligheidsredenen. Dit is meestal het geval voor Apple en Linux. Als uw hardware echter naar verwachting minder dan 8 jaar meegaat en niet kan worden bijgewerkt (vaak het geval bij goedkope pc's, servers of toestellen), heeft dit om ecologische en economische redenen geen zin. Wij helpen u graag om hier betere oplossingen te vinden.

Software-Efficiëntie

Wij controleren uw software om te zien of deze optimaal geschikt is voor de taken in uw bedrijf en of deze kan worden verbeterd. Wij geven de voorkeur aan software die zuinig omspringt met computercapaciteit, die uw computerhandelingen beheert met weinig tijd en weinig geheugen. Dit bespaart u elektriciteitskosten, leidt sneller tot resultaat en spaart dus ook uw zenuwen. Wij willen dat u de software al na een korte inleiding kunt gebruiken. Dit bespaart u tijdrovende training. Wij willen dat u de vereiste taken snel en zonder problemen kunt uitvoeren.

Wij controleren uw software om te zien of de belangrijkste algoritmen zijn geoptimaliseerd en of wij ze voor u kunnen verbeteren. Indien de broncode van de software beschikbaar is en de software reeds is geoptimaliseerd, zou dit de optimale oplossing zijn - het is meestal niet nodig deze te verbeteren. Als de broncode van de software geoptimaliseerd moet worden, verbeteren wij die graag voor u! Bij databasetoepassingen bijvoorbeeld normaliseren wij voor u de gebruikte tabelstructuur om onnodig werk met uw databases te vermijden.

Indien de gebruikte software te veel onnodige handelingen van de gebruiker vergt, bekijken wij of een andere software of een optimalisatie voor u de beste oplossing is. Dit geldt zowel voor toepassings- als voor beheersoftware. Wij willen omslachtige instellingen vervangen door snel en handig werk voor u. Zonder toegang tot de broncode is het niet mogelijk vast te stellen of optimalisatie nodig is. - In dat geval raden wij u aan over te schakelen op een ander systeem!

Virtualisatie

De virtuele werking van meerdere servers op één machine bespaart u de aanschaf en het gebruik van extra hardware. Dit heeft een positief effect op het energieverbruik en de bedrijfskosten. Indien nodig virtualiseren wij de server bij u op kantoor of in uw private cloud. Dit is ook zinvol voor kleine servers. Virtualisatie vermindert de vereiste hardware en verlaagt het stroomverbruik. Het stroomverbruik van een enkele fysieke cloud server ligt al rond de 250 watt in ruststand. Als uw serverbesturingssysteem al gevirtualiseerd draait, zou dit optimaal zijn. Als uw serverbesturingssysteem rechtstreeks op de serverhardware draait zonder virtualisatie, en er zijn andere serverbesturingssystemen in de directe omgeving die al gevirtualiseerd draaien of gevirtualiseerd zouden moeten worden, dan willen wij het potentieel van virtualisatie hier graag voor u benutten.

Energiebronnen

De elektriciteit van onze cloudservers heeft een groen stroomcertificaat. Bovendien is het kantoor van Gaastra GmbH ook volledig CO²-neutraal. We krijgen onze warmte van Geothermische Erdwärme Grünwald; onze elektriciteit is 100% groene stroom van Stadtwerke München.

Wij helpen u graag verder over het onderwerp klimaatneutraliteit, zodat u kunt profiteren van onze ervaring op dit gebied hier voor u. Maak uw bedrijf klimaatvriendelijk - dat is ook een pluspunt voor uw eigen klanten!

Waarom is dit interessant voor u?

BIO_FRIENDLY_IT_shield_alpha_warped

Uw voordelen zijn dat wij u helpen onnodige software en hardware te vermijden, zodat u alleen werkt met efficiënte software en duurzame hardware. Door uw servers te virtualiseren, besparen wij u bovendien op hardware-, energie- en bedrijfskosten. Wij streven er ook naar uw ecologische voetafdruk te verbeteren door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. Dit alles gaat hand in hand met de andere kernpunten van onze BIO FRIENDLY IT.

Gezondheid ⇄ IT-Voetafdruk: Bekabelde communicatie biedt snellere & stabielere gegevensoverdracht (zonder onderbrekingen) in vergelijking met draadloze, met kortere latentie, aanzienlijk betrouwbaardere gegevensoverdracht, ongeacht de afstand. Bekabelde verbindingen zijn duurzamer omdat ze gemiddeld 10 keer minder stroom verbruiken dan draadloze verbindingen en de hardware minder vaak hoeft te worden vervangen.
[Referentie: Energy Consumption in Wired and Wireless Access Networks]

Met de oudere CAT-5e Ethernetkabel uit de jaren 90 is nog steeds een transmissiesnelheid van 10 Gigabit mogelijk bij een lengte van 45 meter.
[Referentie: http://www.kit-communications.com/FAQCat5evsC zelfs transmissieat6.htm]

De huidige netwerkkabels met de CAT 8-norm maken zelfs een transmissiesnelheid van 40 gigabit mogelijk bij een lengte van 15 meter.
[Referentie https//www.computerbild.de/test-vergleich/netzwerkkabel-test/]

Met glasvezelkabels zijn bijna onbeperkte snelheden mogelijk.
[Referentie: https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber-optic_communication]

De transmissiesnelheid van licht is en blijft veel hoger dan die van radio/microgolven.

Open Source ⇄ IT-Voetafdruk: Open-source software is duurzamer in vergelijking met closed-source software omdat er minder elektriciteit wordt verbruikt door efficiënter programmeren en er meestal minder veeleisende hardware kan worden gebruikt. Met lagere licentiekosten profiteert u ook van betere kwaliteit, transparantie, stabiliteit en betere prestaties.

Deze voordelen gelden ook voor Apple's macOS-besturingssysteem, dat grotendeels bestaat uit open source code: https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/IBM-setzt-auf-277-000-Apple-Geraete-4204728.html

Apple-gebruikers hebben veel minder ondersteuning nodig: http://appleinsider.com/articles/15/10/15/only-5-of-mac-users-at-ibm-need-help-desk-support-compared-to-40-of-pc-users. Voor elke Mac-helpdeskbeheerder zijn er verhoudingsgewijs acht Windows-beheerders. Dat volgt: 67% van de Windows-beheerders kan worden gered.

IBM had al voorheen de loftrompet gestoken over de lagere ondersteuningskosten bij Macs. Previn onderbouwde dit met nieuwe cijfers. Gemiddeld zeven ingenieurs zouden 200.000 macOS-apparaten onder hun hoede moeten kunnen nemen. In de PC-sector zijn hiervoor 20 ingenieurs nodig, zei hij. Overstappen naar nieuwe versies van het Mac-besturingssysteem is ook "gemakkelijk" - 98 procent van de macOS-gebruikers bij IBM ziet dat zo, terwijl deze waarde slechts 86 procent was bij de overstap van Windows 7 naar Windows 10.

IT Security ⇄ IT-Voetafdruk: Door optimale netwerkbeveiliging, goed geplande software-updates en doordachte veerkracht gaan we ervan uit dat uw personeel en IT-infrastructuur over de hele linie minder worden belast. Minder hackeraanvallen en hardware- en softwareherstel betekenen ook minder stroomverbruik.

Minder benodigde software en hardware heeft voordelen voor de beveiliging, want elke overbodige component die wordt verwijderd - of vereenvoudiging van uw IT-infrastructuur - betekent ook telkens één veiligheidsrisico minder.

Onafhankelijkheid ⇄ IT-Voetafdruk: Meer onafhankelijkheid stelt ons in staat uw IT-voetafdruk zo goed mogelijk te verkleinen. Een vrije keuze van hardware, besturingssysteem en software, en de mogelijkheid om meerdere servers op één server te virtualiseren, stellen ons in staat om optimaal te werk te gaan. Mogelijke beperkingen door softwarepartners, hardwarepartners of investeerders worden tot een minimum beperkt.

Omgekeerd is het door het terugdringen van hardware en software ook minder denkbaar om afhankelijk te worden van leveranciers en investeerders.

Hoe doen we dat? Onze eigen BIO-certificering

Onnodige Software Vermijden

Overbodige software veroorzaakt onnodige exploitatiekosten, arbeidskosten, hardwarekosten en CO². Wij inventariseren uw software naar behoefte. Vervolgens updaten wij uw software in overleg met u.

 • BIO FU Cl1 OK: Noodzakelijke software: zonder deze software kan uw bediening niet functioneren. Daarom maakt het niet uit hoeveel arbeid, hardwarekosten en CO² wordt verbruikt.
 • BIO FU Cl2 VERVANGEN: Noodzakelijke software (zoals hierboven), maar die kan worden vervangen door goedkopere alternatieven. Closed-source producten (b.v. Microsoft, Oracle, Cisco) zijn meestal minder voordelig voor gebruikers.
 • BIO FU Cl3 FAIL: Niet-essentiële software: deze software veroorzaakt onnodige bedrijfskosten, arbeidskosten, hardwarekosten en CO². Een voorbeeld is de Microsoft Domain Server, waarvan de functionaliteit beter kan worden geboden in een reeds bestaande firewall - met veel minder moeite en veel minder stroomverbruik.

 

Hardware Levensduur

Wij analyseren uw hardware op zijn levensduur: uw computers, netwerkapparatuur, toestellen, VOIP-telefoons en servers. Wij laten ons leiden door veldrapporten over (1) hoe lang de toestellen gemiddeld blijven functioneren (MTBF) en (2) kunnen worden bijgewerkt met de laatste versie van het besturingssysteem of de software om actueel te blijven.

 • BIO FL Cl 1 OK: Hardware gaat ongeveer veilig meer dan 8 jaar mee en kan 8 jaar lang worden bijgewerkt. Dit is meestal het geval voor Apple en Linux.
 • BIO FL Cl 2 FAIL HW: De hardware gaat naar verwachting minder dan 8 jaar mee (vaak bij goedkope pc's).
 • BIO FL Cl 3 FAIL SW: Het is onwaarschijnlijk dat de hardware langer dan 8 jaar meegaat, gerekend vanaf de datum van aankoop, om te worden bijgewerkt met de nieuwste software (Android-apparaten).

Wij verwijzen ook naar een zogenaamde herstelindex uit Frankrijk [bron: https://netzpolitik.org/2021/right-to-repair-frankreich-legt-vor-wird-die-eu-kommission-nachziehen/] en steunen dit concept voor alle IT-apparaten in de hele EU.

Software-Efficiëntie

Optioneel controleren wij uw software om te zien of de belangrijkste algoritmen zijn geoptimaliseerd en eventueel kunnen worden verbeterd.

 • BIO FS Cl 1 OK: De broncode van de software kan worden bekeken en de software is al geoptimaliseerd.
 • BIO FS Cl 2 FAIL UO: De broncode van de software moet worden geoptimaliseerd.
 • BIO FS Cl 3 FAIL DB: Bij databasetoepassingen is de tabelstructuur die voor de databank(en) wordt gebruikt, nog niet voldoende genormaliseerd.
 • BIO FS Cl 4 FAIL UI: De software vereist te veel onnodige klikken en invoer van de gebruiker. Er is hier ruimte voor verbetering om de werkprocessen optimaler te maken. Dit geldt zowel voor toepassings- als voor beheersoftware. Vergeleken met een commerciële firewall, waarvan de geavanceerde instellingen op omslachtige wijze via een opdrachtregel moeten worden geconfigureerd, kan dit werk met OpenSource snel en gemakkelijk worden gedaan via een grafische gebruikersinterface
 • BIO FS Cl 5 FAIL CL: Zonder toegang tot de broncode is het niet mogelijk vast te stellen of optimalisatie nodig is.

Virtualisatie

Indien nodig wordt de server gevirtualiseerd in uw kantoor of in uw private cloud. Dit is ook zinvol voor kleine servers. Virtualisatie vermindert de hoeveelheid benodigde hardware en het stroomverbruik. Het stroomverbruik van een enkele fysieke cloud server ligt al rond de 250 watt in ruststand.

 • BIO FV Cl 1 OK: Het serverbesturingssysteem draait gevirtualiseerd.
 • BIO FV Cl 2 OK: Het serverbesturingssysteem draait rechtstreeks op de serverhardware zonder virtualisatie. Er draaien geen andere serverbesturingssystemen in de directe omgeving. Er is hier geen mogelijkheid tot virtualisatie. Dit geldt bijvoorbeeld als er slechts één firewall-server lokaal is en de andere servers zich in hun private cloud bevinden. De situatie is anders wanneer servers worden geïnstalleerd voor failover, zoals hot standby of back-up servers.
 • BIO FV Cl 3 FAIL: Het serverbesturingssysteem draait rechtstreeks op de serverhardware zonder virtualisatie en in de directe omgeving zijn er ook andere serverbesturingssystemen die al gevirtualiseerd draaien of gevirtualiseerd zouden moeten worden. Er is hier potentieel voor virtualisatie.

Energiebronnen

De analyse van uw energieverbruik is gebaseerd op de gegenereerde CO²-massa per kilowattuur elektriciteitsverbruik (gCO2/kWhel) - ook CO²-factor genoemd. Wij geven - voor alle IT-installaties - de voorkeur aan elektriciteitsbronnen met een factor van minder dan 3 gCO2/kWhel.
[Bron: Fraunhofer ISE: Pathways to a Climate Neutral Energy System].

Voor elk operationeel aandeel onderscheiden wij 2 klassen van energiedragers:

 • BIO FE Cl1 OK: Geothermische energie, waterkracht, windenergie, zonne-energie
 • BIO FE Cl2 FAIL: Steenkool, olie, aardgas, biomassa (door ontbossing), kernenergie (onopvallende CO²)